Sposoby płatności

Auto-loads dla zaspokojenia twych potrzeb oferuje 4 płatne usługi: zamieszczanie ogłoszenia o ładunku, przeglądanie ogłoszeń o ładunkach, umieszczenie ogłoszeń o autotransporterach, przeglądanie ogłoszeń o autotransporterach. Oferujemy następujące sposoby opłacenia usług:

- jednorazowe umieszczenie ogłoszenia rozliczając się sms’em
- jednorazowe przeglądanie ogłoszeń o ładunkach/autotransporterach rozliczając się sms’em
- kupowanie kredytów na umieszczanie ogłoszeń rozliczając się przez Internet
- kupowanie miesięcznych, rocznych abonamentów do korzystania ze wszystkich czterech usług rozliczając się przez Internet

Rozliczać się można w następujący sposób:

banku logotipai apmokejimo budai